کیک پذیرایی تک نفره یکی از ضروری ترین اقلام جهت تهیه پک پذیرایی است . کیک تک نفره را می توان در انواع پک ترحیم ، پک میوه ترحیم ، پک میان وعده ، پک مهد کودک ، پک دفاعیه ، پک عصرانه ، پک صبحانه ، پک افطار ، پک همایش و سمینار قرار داد . کیک های تک نفره پذیرایی در پک های راگاپک از برندهای مطرح همچون پچ پچ ، شیرین عسل ، درنا ، رضوی و … تهیه می شود .

شما می توانید انواع کیک را به قیمت عمده از راگاپک تهیه کنید . نه تنها کیک ، بلکه دیگر اقلام پذیرایی جهت تهیه انواع پک را می توانید به قیمت بسیار مناسب و زیر قیمت مصرف کننده تهیه کنید

Main Menu