پک بیرون بر غذا یک راهکار بهداشتی برای توزیع غذا و گرم نگهداشتن آن است . پک بیرون بر غذا در انواع تک پرس ، دو پرس ،چهار پرس ارائه می شود و نوع رایج آن تک پرس است .

 

 پک غذا بیرون بر تک پرسی بزرگ مناسب ترین پک جهت غذای ترحیم است چرا که جای کافی برای ماست و نوشابه در آن در نظر گرفته شده است .

در صورتیکه بخواهید در کنار غذا و ماست و نوشابه ، پک میوه هم قرار دهید کافیست پک غذا بیرون بر دو پرسی را انتخاب کنید .

Main Menu